Koah Hastalarında Metabolik Sendrom ve Etkileri

  • 20 Ağustos 2015
  • 320 kez görüntülendi.
Koah Hastalarında Metabolik Sendrom ve Etkileri
Amaç: Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) olgularında metabolik sendrom sıklığını ve etkilerini araştırmak.
Yöntem: Stabil 71 KOAH olgusunda (11 K, 60 E, yaş ortalaması:62.6±8.6 yıl) NCEP-ATP III kriterlerine göre metabolik sendrom varlığı değerlendirildi. Tüm olgulara ek olarak poligrafik uyku çalışması, ekokardiyografi (EKO) ile pulmoner arter basıncı (PAB) değerlendirmesi, biyokimyasal inceleme, pro-BNP ölçümü ve solunum fonksiyon testleri yapıldı. EKO’da EF<%40 olan olgular çalışma dışı bırakıldı.
Bulgular: Olguların ortalama FEV1 yüzdesi %49.8 ölçüldü (Evre I=2,%2.8; evre II=31,%43.7; evre III=25,%35.2; evre IV=13,%18.3). Apne-hipopne indeksi (AHI) toplumdaki prevelansa göre yüksek saptandı (ort. AHI:12,6, AHI>10 için prevelans:%50,7). Ortalama pro-BNP: 402.6 mmol/L bulundu. Olguların %28.6’sında pulmoner hipertansiyon saptanırken (PAB>35mmHg), 22 olguda EKO ile PAB ölçülemedi. Yirmi-altı olguda (%36.6) metabolik sendrom tespit edilirken, kadınlarda metabolik sendrom sıklığı yüksek bulundu (p<0,05). Metabolik sendrom olan ve olmayan olgular karşılaştırıldığında sigara içimi, KOAH evresi, FVC, FEV1, SaO2 ve cinsiyet yönünden anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.05). Metabolik sendrom hastalarında vücut kitle indeksi (VKİ) ve AHI daha yüksek (sırasıyla p<0,05, p=0,001), uyku sırasındaki ortalama satürasyon daha düşük bulundu (p=0,018). AHI için 10/saat referans değer olarak alındığında metabolik sendrom görülme ihtimalinin altı kat arttığı saptandı. Tüm olgularda AHI ve bel çevresi arasında zayıf pozitif korelasyon bulunurken BMI ile ilişki saptanmadı. PAB ve pro-BNP değerleri arasında da korelasyon saptanmadı.
Sonuç: Çalışmamızda metabolik sendrom sıklığı KOAH’lı olgularda toplumdaki prevelansla benzer, kadınlarda anlamlı olarak yüksek bulundu. KOAH olgularında AHI, toplumdaki prevelansa göre yüksek bulunurken, overlap sendromu olanlarda metabolik sendrom sıklığı popülasyona göre anlamlı olarak yüksek saptandı.

U.Memiş*, G.Sağcan*, R.Engin Ünver*, G. Kuran*, G.Okumuş*, H.İşsever**, E.Kıyan*

* İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD.
* İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD.
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ